Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 14 kwietnia 2021 r.
Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Historia
Strażacki powiat łęczycki


W drugiej połowie XIX wieku w Łęczycy zaistniała konieczność powołania do życia społecznej organizacji do walki z pożarami. Z inicjatywy Tymczasowego Komitetu Obywatelskiego w 1875 roku została powołana Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycy. Społeczeństwo ziemi łęczyckiej poważnie traktowało sprawy ochrony przeciwpożarowej. Przekazano plac i materiały pod budowę pierwszej remizy. Organizowano zabawy, loterie, zbiórki darowizn a uzyskane środki przeznaczano na zakup sprzętu i samochodów pożarniczych. W roku 1927 zakupiono pierwszą motopompę oraz samochód pożarniczy marki Chevrolet z przeznaczeniem dla jednostki w Łęczycy, drugi pojazd kupiono w 1928 r. Łęczycka Straż Pożarna, jako jedyna w całym powiecie posiadała bojowe samochody strażackie. Z tej to racji, na niej głównie spoczywało zadanie walki z pożarami nie tylko na terenie miasta. Po zakończeniu II wojny światowej wraz ze zmieniającym się obliczem miasta wskrzesiła swą działalność łęczycka Straż Pożarna. Przystąpiono do odbudowy remizy pobudowano wspinalnię do ćwiczeń a w 1947 roku zakupiono trzy samochody pożarnicze dla jednostki.

W dniu 4 lutego 1950 roku weszła w życie ustawa o ochronie przeciwpożarowej i jej organizacji. Na mocy tej ustawy została powołana Powiatowa Komenda Straży Pożarnych w Łęczycy, która zaczęła funkcjonować od 1952 roku. Obszarem działania administracyjnym komendy było 18 gmin wiejskich, miasto Łęczyca, Ozorków i Poddębice do 1956 r. (został utworzony wraz z ościennymi gminami powiat poddębicki).

Działalność gaśnicza w tym okresie czasu oparta była głównie na funkcjonowaniu jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych. Posterunkiem zawodowym w powiecie była jednostka OSP w Łęczycy i Ozorkowie. Jednostka w Łęczycy obsługiwała 80% wszystkich wyjazdów do pożarów. Stałe dyżury 24 godzinne pełnili kierowcy zatrudnieni przez radę narodową miasta. Kierownictwo i nadzór nad ochroną przeciwpożarową w terenie sprawował Komendant Powiatowy Straży Pożarnych.

Dużo zmian przyniosła ustawa z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochronie przeciwpożarowej. Nadzór nad Komendantem Głównym Straży Pożarnej przejął Minister Spraw Wewnętrznych. Dotychczas był to Minister Gospodarki Komunalnej. Pociągało to za sobą zmiany w komendach powiatowych straży pożarnych. Usystematyzowano źródło finansowania potrzeb ochrony przeciwpożarowej. Członkowie straży pożarnych w czasie pełnienia służby korzystali z ochrony prawa na równi z pracownikami państwowymi. Dla jednostek OSP z terenu powiatu wybudowano i oddano do użytkowania nowe strażnice, oraz zakupiono nowoczesne motopompy. Jednostka w Łęczycy została wyposażona w nowoczesne samochody pożarnicze GBM na podwoziu Stara 20 i 25. Była w tym czasie najlepiej wyposażoną jednostką ówczesnego powiatu i najczęściej wyjeżdżającą do pożarów. Komenda Powiatowa otrzymała także etaty do obsługi Powiatowego Punktu Alarmowo-Dyspozycyjnego. W tym czasie w Powiatowej Komendzie Straży Pożarnej zatrudnionych było 8 kierowców i 3 dyspozytorów.

Przełomowym czasem dla łęczyckiej straży pożarnej były lata 1975 i 1976. Na mocy ustawy z dnia 28 maja 1975r. wprowadzono 1 czerwca tego roku nowy dwustopniowy podział administracyjny państwa. Zlikwidowano powiaty, nastąpiła rejonizacja a miasto Łęczyca wraz z gminami wiejskimi Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Łęczyca, Piątek i Witonia znalazło się w nowoutworzonym województwie płockim. W 1975 r. została znowelizowana i weszła w życie ustawa z dnia 12 czerwca 1975 roku o ochronie przeciwpożarowej. Została utworzona Komenda Rejonowa Straży Pożarnych w Łęczycy. Zarządzeniem nr 17/76 z dnia 6 lutego 1976 roku wojewoda płocki z dniem 1 lutego 1976 r. powołał Zawodową Straż Pożarną w Łęczycy. W jednostce służbę pełniło 29 funkcjonariuszy w systemie zmianowym i 9 w systemie codziennym. Pozyskano nowoczesne samochody. Jednostka posiadała na swoim wyposażeniu sam. GBA 2,5/16 Star 244, sam. GCBA6/32 Jelcz 004, SH18 Star 200, GLM Żuk, SLOp UAZ 4x4, SKw Star, SDŁ Żuk. Stało się oczywistym, że wspólne korzystanie z jednostką OSP z garaży wraz z zapleczem socjalnym nie mogło spełniać wymogów BHP na właściwym poziomie. Ówczesny komendant rejonowy kpt. poż. Jerzy Kaźmierczak poczynił starania celem pozyskania działki na budowę nowej strażnicy. W 1985r. rozpoczęto oczekiwaną inwestycję, zlokalizowaną na ulicy Lotniczej 21E w Łęczycy. Należy wspomnieć tu o dużym zaangażowaniu i własnej inicjatywie strażaków podczas prac budowlanych na rzecz tej inwestycji. Po kilku latach z powodu braku funduszy inwestycyjnych budowę wstrzymano.

Rok 1992 to okres kolejnej transformacji w ochronie przeciwpożarowej. Weszła w życie nowa ustawa o Ochronie Przeciwpożarowej z 1991r, oraz ustawa o Państwowej Straży Pożarnej z 1991 roku. W miejsce dotychczasowej Zawodowej Straży Pożarnej powstała nowa formacja - Państwowa Straż Pożarna.

Z dniem 1 lipca 1992 roku Komendant Główny PSP powołał Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą w Łęczycy, znajdującą się w strukturach organizacyjnych Komendy Rejonowej PSP w Kutnie. Był to okres dużych zmian w straży pożarnej. Zmiany dotyczyły zakresu prowadzenia szkolenia strażaków i wyposażenia w sprzęt tak, aby realizować nowe zadania zapisane w ustawie. Pozyskano środki inwestycyjne i rozpoczęto kontynuację budowy strażnicy w Łęczycy.

Z dniem 1 stycznia 1999 r. na mocy ustawy z dnia 24 lipca 1998 roku o wprowadzeniu trójstopniowego podziału administracyjnego państwa, został utworzony i zaczął funkcjonować ponownie powiat łęczycki. Tego samego dnia rozpoczęła funkcjonowanie Komenda Powiatowa PSP w Łęczycy. Jednocześnie podjęto decyzję o dokończeniu budowy strażnicy przy ul. Lotniczej. W dniu 28 maja 2000 roku oddano do użytku tak długo oczekiwany nowy budynek strażnicy, natomiast dnia 17 września 2000r. nadano KP PSP w Łęczycy sztandar. Uroczystość miała wymiar doniosły i ważny. Święto połączono z obchodami jubileuszu 125- lecia istnienia jednostki OSP w Łęczycy. Wspólne świętowanie strażaków PSP i OSP rozpoczęło się uroczystym apelem na Placu T. Kościuszki w Łęczycy.


Obecnie służbę w Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy pełni ogółem 48 funkcjonariuszy, z tego 39 w systemie zmianowym a 9 w systemie codziennym. Trzy dodatkowe etaty to stanowiska cywilne.

Obszarem działania KP PSP w Łęczycy jest teren powiatu łęczyckiego, do którego należy miasto Łęczyca i siedem gmin wiejskich: Daszyna, Góra Św. Małgorzaty, Grabów, Łęczyca, Piątek, Świnice Warckie i Witonia. Łącznie powiat zamieszkuje 51 062 mieszkańców. Zabezpieczenie operacyjne stanowi JRG KP PSP w Łęczycy oraz 71 jednostek OSP, z czego 9 włączonych do KSRG.


Komendanci Powiatowi/Rejonowi Straży Pożarnych w Łęczycy

por. poż Zenon Szefler – Komendant Powiatowy - 1950-1952
por. poż. Czesław Kryszkiewicz – Komendant Powiatowy - 1952-1953
Kazimierz Koszewski (osoba cywilna) – Komendant Powiatowy - 1953-1953
kpt.poż. Stanisław Błaszczyk – Komendant Powiatowy - 1953-1956
mjr. poż. Bronisław Pogado – Komendant Powiatowy - 1956-1968
ppłk. poż. Janusz Subicki – Komendant Powiatowy - 1968-1974
ppłk. poż. Zygmunt Wasiak - Komendant Powiatowy/Rejonowy - 1974-1976
kpt. poż. Jerzy Kaźmierczak - Komendant Rejonowy - 1976-1984
por. poż. Wiesław Kuzaniak - p.o. Komendant Rejonowy - 1984-1987
ppłk poż. Jerzy Kaźmierczak - Komendant Rejonowy - 1987-1992


Komendanci Powiatowi PSP w Łęczycy

mł. bryg. Krzysztof Graczyk – Komendant Powiatowy PSP - 1999-2007
bryg. Jarosław Ostrowski - Komendant Powiatowy PSP - 2007-2016
mł. bryg. Wojciech Pernal - Komendant Powiatowy PSP - 2016-

Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Łęczycy od 1992 roku

bryg. Jerzy Kaźmierczak
kpt. Wiesław Kuzaniak
kpt. Krzysztof Graczyk
asp. sztab. Mirosław Borowski
asp. Marian Kryszkowski
kpt. Marek Mikołajczyk
bryg. Romuald Rataj
mł. bryg. Ireneusz Szlauderbach
bryg. Arkadiusz Mistrzak

W ostatnim 20-leciu wprowadzono do podziału bojowego JRG samochody:

SLRt Volkswagen Transporter - 1993 r.
GCBA 5/24 Jelcz 010R - 2000 r.
GBA 2/16 Star 1466 - 2003 r.
GLBARt Iveco Daily 65C15 - 2004 r.
SHD25 Man TGL - 2008 r.
GBA 2,5/16 Mercedes Atego 1326 - 2008 r.
GCBA 8/50 Renault Kerax - 2011 r.


Udział łęczyckich strażaków w akcjach gaśniczych i usuwania skutków powodzi poza granicami powiatu:

• grudzień 1977 r. – udział w usuwaniu skutków katastrofy kolejowej w Kraskach,
• styczeń 1982 r. - udział w usuwaniu skutków powodzi w Płocku,
• sierpień - wrzesień 1992 r. - udział w akcji gaszenia pożarów w Kuźni Raciborskiej,
• lipiec 1997 r. – udział w usuwaniu skutków powodzi w Słubicach i Opolu,
• maj 2010 r. - udział w usuwaniu skutków powodzi w Sandomierzu.


Kalendarium:

• 1950 r. – powołanie Powiatowej Komendy Straży Pożarnej w Łęczycy,
• 1975 r. – powołanie Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Łęczycy,
• 1 lutego 1976 r. – powołanie Zawodowej Straży Pożarnej w Łęczycy,
• 1985 r. – rozpoczęcie budowy strażnicy w Łęczycy na ul. Lotniczej 21E,
• 1 lipca 1992 r. – powołanie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Łęczycy,
• 1 stycznia 1999 r. – powołanie Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy,
• 28 maja 2000 r. – uroczyste oddanie do użytku nowego budynku strażnicy,
• 17 września 2000 r. – uroczyste nadanie sztandaru KP PSP w Łęczycy.


Artykuł powstał na podstawie materiałów zawartych w "Kronice Jednostki OSP w Łęczycy", "Kronice KP PSP w Łęczycy", H. Rześny "Ochotnicza Straż Pożarna w Łęczycy w latach 1875-1975", "Informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego" za lata 1999-2011, oraz wspomnień emerytowanych strażaków zebranych przez st. asp. w stanie spoczynku Jana Kopkę.Foto: arch. OSP w Łęczycy, KP PSP w Łęczycy.

Uroczysty Dzień Strażaka w 1965 roku połączony z jubileuszem obchodów 90 – lecia jednostki OSP w Łęczycy. Przekazanie nowoczesnego samochodu pożarniczego Star 25 SBM i 2 motopomp M – 800.