Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 27 stycznia 2021 r.
Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Wydarzenia


Ćwiczenia Powiatowe "KAMPMANN 2012"W godzinach przedpołudniowych 11 października 2012 r. w Łęczycy na terenie zakładu produkcyjnego Kampmann odbyły się ćwiczenia podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Były to ćwiczenia zgrywające jednostek KSRG, oraz służb współdziałania podczas gaszenia pożaru budynków produkcyjnych i magazynowych. W przedmiotowych ćwiczeniach udział wzięło łącznie 13 zastępów z KP PSP w Łęczycy i z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych KSRG, Pogotowie Ratunkowe, Policja.Założenia do ćwiczeń:
Podczas prac naprawczych silnika elektrycznego na dachu hali produkcyjnej zostają porażone prądem dwie osoby .W wyniku zwarcia w silniku elektrycznym występuje intensywne iskrzenie, które powoduje zapalenie się pyłu w układzie wentylacyjnym i przemieszczenie się ognia do pomieszczenia pakowni. W pomieszczeniu pakowni palą się opakowania gotowych produktów oraz drewniane palety. Pracownicy podejmują działania gaśnicze podręcznym sprzętem gaśniczym. Występuje duże zadymienie w całej hali produkcyjnej. Próba gaszenia podręcznym sprzętem gaśniczym nie powiodła się. Informacja o zaistniałym zdarzeniu przekazana jest do Dyrektora zakładu, który podejmuje decyzję o ewakuacji pracowników z obiektu.
Po otrzymaniu polecenia od Dyrektora, pracownik ochrony przekazuje informacje o zaistniałym pożarze i dwóch osobach porażonych prądem znajdujących się na dachu hali produkcyjnej do Powiatowego Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy. Pożar hali pakowni rozprzestrzenia się, jest duże zadymienie, pracownicy zakładu nie mogą dotrzeć do dwóch poszkodowanych znajdujących się na dachu hali. Dyrektor zakładu przekazuje informacje przybyłemu na miejsce zdarzenia Kierującemu Działaniami Ratowniczymi o jeszcze dwóch osobach, które nie zdążyły opuścić budynku hali produkcyjnej.

Głównym celem ćwiczeń było:
- sprawdzenie przygotowania sił i środków KSRG do działań w warunkach potencjalnego zagrożenia- sprawdzenie procedury postępowania na wypadek pożaru budynku produkcyjnego i magazynowego,
- sprawdzenie poziomu wyszkolenia ratowników oraz gotowości operacyjno-technicznej sił i środków wchodzących w skład KSRG,
- sprawdzenie praktyczne możliwości współdziałania jednostek organizacyjnych z innymi podmiotami i służbami ratowniczymi

Realizowanym elementem było także sprawdzenie toku postępowania pracowników zakładu, ochrony i kierownictwa w chwili wystąpienia realnego zagrożenia ze strony pożaru obiektu produkcyjno-magazynowych na terenie zakładu. Strażacy natomiast realizowali już typowe działania związane z rozwijającym pożarem hali magazynowej oraz poszukiwaniem pracowników, którym została odcięta droga wyjścia z obiektu objętego ogniem. W stosunku do osób poszkodowanych zostały wdrożone podstawowe procedury z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy. Było to kolejne doskonalenie zawodowe systemu ratowniczego powiatu łęczyckiego.

Wśród obserwatorów obecni byli m.in.:
- Wojciech Zdziarski - Starosta łęczycki
- Andrzej Olszewski – Burmistrz Miasta Łęczyca
- Wojciech Czaplij – Zastępca Burmistrza Miasta Łęczyca
- Ryszard Kostrzewski – Wójt Gminy Grabów
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie
- Jacek Ożadowicz – Kierownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego
- Andrzej Dobosz – przedstawiciel Urzędu Gminy Piątek
- przedstawiciele Zakładu "Kampmann Polska" Sp. z o.o. w Łęczycy


Zobacz film:
KAMPMANN 2012 (10,5 MB)                

                

                

                

                

                

                Wstecz