Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 27 stycznia 2021 r.
Imieniny: Anieli, Juliana, Przemysława

Wydarzenia


Narada roczna w KP PSP w Łęczycy4 lutego 2014 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy odbyła się narada podsumowująca działalność tut. Komendy w 2013 roku oraz przedstawiono plany na 2014 rok.Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy bryg. Jarosław Ostrowski przedstawił informację z działalności Komendy w ubiegłym roku. W 2013 roku jednostki PSP i OSP brały udział przy 566 zdarzeniach, w tym 172 razy przy pożarach, 367 razy przy miejscowych zagrożeniach oraz 27 razy przy alarmach fałszywych. Największa liczba wyjazdów była w miesiącu czerwcu, a najmniejsza w styczniu. Wartość uratowanego mienia to 8 mln 93 tys. zł. W 2013 roku Komenda Powiatowa PSP przeprowadziła 79 czynności kontrolnych w 87 obiektach. W Komendzie Powiatowej PSP w Łęczycy, jak co roku odbyły się eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Przedstawiono charakterystykę sprzętu pozyskanego w roku poprzednim oraz planowane zakupy w 2014 roku. W minionym roku szkolenia z wykorzystaniem metody e-Learning odbyło 113 druhów jednostek OSP z terenu powiatu łęczyckiego. W naradzie udział wzięli:
- bryg. Piotr Celigowski – Naczelnik Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi,
- Wojciech Zdziarski - Starosta Łęczycki,
- druh Ryszard Szmaja - Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP,
- Andrzej Olszewski – Burmistrz Miasta Łęczyca,
- Andrzej Wdowiak – Wójt Gminy Łęczyca,
- Włodzimierz Frankowski – Wójt Gminy Góra Św. Małgorzaty,
- Krzysztof Lisiecki – Wójt Gminy Piątek,
- Mirosław Włodarczyk – Wójt Gminy Witonia,
- Ryszard Kostrzewski – Wójt Gminy Grabów,
- Krzysztof Próchniewicz – Wójt Gminy Świnice Warckie,
- insp. Paweł Karolak – Komendant Powiatowy Policji w Łęczycy,
- płk Ryszard Paradowski – Dyrektor Zakładu Karnego w Garbalinie,
- Tomasz Olczyk – Komendant Straży Miejskiej w Łęczycy,
- ks. Krzysztof Kuśmirek – Kapelan Powiatowy Strażaków,
- przedstawiciele FALCK MEDYCYNA Sp. z o.o.,
- Prezesi Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Łęczycy i Zarządów Gminnych ZOSP RP oraz Komendanci Gminni ZOSP RP z powiatu łęczyckiego,
- funkcjonariusze, pracownicy i emerytowani funkcjonariusze z KP PSP w Łęczycy.                

                

                Wstecz