Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: sobota, 19 września 2020 r.
Imieniny: Januarego, Konstancji, Leopolda

Wydarzenia


Ćwiczenia zgrywające „ŁĘCZYCA – GAZ 2018”20 września 2018 roku w Łęczycy odbyły się ćwiczenia zgrywające z zakresu usuwania skutków awarii gazociągu wysokiego ciśnienia. W ćwiczeniach udział wzięły siły i środki krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z powiatów łęczyckiego, poddębickiego i zgierskiego.Ćwiczenia podzielone zostały na dwa etapy:
- I etap – warsztaty metodyczne w siedzibie KP PSP w Łęczycy prowadzone przez przedstawicieli z Zakładu Gazowniczego w Łodzi oraz funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej PSP w Łodzi,
- II etap – ćwiczenia praktyczne na terenie gazowej stacji redukcyjno-pomiarowej.


Głównym celem ćwiczeń było sprawdzenie możliwości taktycznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej podczas usuwania skutków awarii gazociągu z uwzględnieniem wykonania rozpoznania infrastruktury przesyłowej, dróg dojazdu, zaopatrzenia wodnego, technologii transportu paliwa oraz założeń związanych z prowadzeniem działań ratowniczo-gaśniczych w przypadku uszkodzenia linii przesyłowej i zapalenia się gazu. W czasie ćwiczeń przećwiczono również zasady udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy osobom poszkodowanym w tego typu zdarzeniach.

W ćwiczeniach udział brali strażacy z Komendy Powiatowej PSP w Łęczycy, Poddębicach oraz Zgierzu, a także druhowie z OSP w Daszynie, Górze Św. Małgorzaty, Leźnicy Małej, Piątku, Topoli Królewskiej i Witoni oraz Policja.

Ćwiczenia obserwował Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi bryg. Grzegorz Janowski, Starosta Łęczycki Pan Wojciech Zdziarski oraz wykonująca zadania i kompetencje Burmistrza Łęczycy Pani Monika Kilar-Błaszczyk.

Na zakończenie ćwiczenia podsumował Zastępca Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Łodzi.                

                

                

                

                

                

        

Wstecz