Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 14 kwietnia 2021 r.
Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

PrewencjaDziałalność kontrolno-rozpoznawcza w okresie pandemii koronawirusa


Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy   (wersja .pdf)

Wzór zawiadomienia o zakończeniu budowy   (wersja .doc)Ogólnopolska kampania „Czad i Ogień. Obudź czujność”

Czad - ulotka do pobrania


GALERIAAktualne przepisy

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719)


ROZPORZĄDZENIE NR 4/10 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 29 listopada 2010 r. w sprawie obowiązku usuwania śniegu i lodu z obiektów budowlanych


U S T A W A z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961)

U S T A W A z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1123)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117)

Ramowe wymagania organizacyjno-techniczne dotyczące uzgadniania przez Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej sposobu połączenia urządzeń sygnalizacyjno-alarmowych systemu sygnalizacji pożarowej z obiektem Komendy Państwowej Straży Pożarnej Lub wskazanym przez właściwego miejscowo Komendanta Powiatowego (Miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej - nowelizacja - tekst jednolity