Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: wtorek, 27 października 2020 r.
Imieniny: Iwony, Sabiny, Wincentego

Profesjonalny strażak


Zwiększ swoje szanse na awans uzupełniając i podwyższając kompetencje zawodowe i osobiste!

 

Akademia Szybkiej Nauki ma przyjemność zaprosić do udziału w projekcie „Profesjonalny strażak" współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w terminie wrzesień 2009 - czerwiec 2010. Projekt skierowany jest do 100 aktywnych zawodowo strażaków i pracowników cywilnych jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z województwa łódzkiego. Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Zwiększ swoje szanse na awans uzupełniając i podwyższając kompetencje zawodowe i osobiste!

  Szkolenie obejmuje 3 moduły:
1. Kurs języka angielskiego - poziom podstawowy (140 godzin). Zajęcia będą odbywać się w grupach dziesięcioosobowych 2 razy w tygodniu po 2 h lekcyjne w godzinach porannych lub wieczornych lub raz w tygodniu po 4 godziny lekcyjne w terminie wrzesień 2009 - czerwiec 2010. Celem kursu jest zdobycie umiejętności komunikacji na poziomie podstawowym oraz poznanie podstawowych komend i instrukcji branżowych w j. angielskim. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dyplomy.

2. Szkolenie z zakresu komunikacji interpersonalnej w wymiarze 16 h (w trybie weekendowym sobota 8 h i niedziela 8 h). Szkolenie odbędzie się w terminie styczeń 2010 - czerwiec 2010 w jeden weekend w grupie dwudziestoosobowej. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności właściwego komunikowania się z ofiarami wypadków i pożarów. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dyplomy.

3. Szkolenie z zakresu kontroli emocji w sytuacjach kryzysowych w wymiarze 16 h (w trybie weekendowym sobota 8 h i niedziela 8 h). Szkolenie odbędzie się w terminie styczeń 2010 - czerwiec 2010 w jeden weekend w grupie dwudziestoosobowej. Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności właściwego reagowania w sytuacjach kryzysowych. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymają dyplomy.

  Na wszystkie moduły szkoleniowe Beneficjenci otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne.

  Osoby deklarujące chęć udziału w szkoleniu powinny przesłać wypełniony kwestionariusz do dnia 10.09.2009 roku, tylko drogą elektroniczną na adres zgloszenia@straz.lodz.pl

  O dokładnym terminie rozpoczęcia szkolenia, procedurze dopełnienia spraw formalnych związanych z uczestnictwem w projekcie, miejscu jego prowadzenia, związanym z oczekiwaniami deklarujących chęć uczestniczenia w nim, poinformujemy na stronie internetowej po zebraniu kwestionariuszy zgłoszeniowych, jak również prześlemy informacje do komend na terenie województwa.

Dokumenty, jakie należy złożyć w celu zapisania się na szkolenie:
§ kwestionariusz osobowy
§ ksero dwustronne dowodu osobistego,
§ zaświadczenie z pracy o zatrudnieniu w Państwowej Straży Pożarnej na terenie województwa łódzkiego

Umowy szkoleniowe będą podpisywane po sprawdzeniu kompletu dostarczonych dokumentów w biurze projektu przy ul. Piotrkowskiej 15 w Łodzi lub w placówkach Państwowej Straży Pożarnej.

Kontakt: Andrzej Tomicki 605631158 a.tomicki@straz.lodz.pl Krystyna Buzarewicz 608475558 krystyna.buzarewicz@vp.pl


„PROFESJONALNY STRAŻAK"- PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ  W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO POKL PRIORYTET VIII REGIONALNE  KADRY GSPODARKI, DZIAŁANIE 8.1 „ROZWÓJ PRACOWNIKÓW  I PRZEDSIĘBIORSTW  W REGIONIE", PODDZIAŁANIE 8.1.1 „WSPIERANIE  ROZWOJU KWALIFIKACI  ZAWODOWYCH I DORADZTWO DLA PRZEDSIĘBIORSTW"