Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łęczycy


Dzień: środa, 14 kwietnia 2021 r.
Imieniny: Bernarda, Martyny, Waleriana

Szkolenie OSP
Zasady szkoleń dla druhów OSP z 2015 roku:

1. Zasady organizacji szkoleń członków OSP

2. KARTA SKIEROWANIA NA SZKOLENIE

3. Karta wyszkolenia członka OSP

4. Program szkolenia podstawowego strażaków ratowników OSP

5. Program szkolenia kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

6. Program szkolenia kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (Dowódców OSP)

7. Program szkolenia naczelników OSP

8. Program szkolenia komendantów gminnych ZOSP RP
Zasady wg systemu szkolenia członków OSP z 2006 roku:

1. Regulamin szkoleń dla strażaków ratowników OSP

2. Karta zgłoszenia członka OSP na szkolenie

3. Wzór zaświadczenia lekarskiego dla członka OSPE-learning:

Uruchomienie platformy e-learningowej dla strażaków ochotnikówMateriały szkoleniowe do pobrania:

Sprzęt ochrony dróg oddechowych

Gaszenie pożarów

Ratowniczy sprzęt mechaniczny

Podstawowe zadania strażaków ratowników OSP w czasie działań chemiczno ekologicznych

Rozwój pożaru

Elementy pierwszej pomocy


Komora dymowa:

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania testu w komorze dymowej dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Karta skierowania na test – Zał. nr 1

Zbiorcza lista skierowanych na test – Zał. nr 2

Zaświadczenie potwierdzające wyniki testu – Zał. nr 3


Komora rozgorzeniowa:

Zarządzenie w sprawie przeprowadzania ćwiczeń doskonalących w komorze rozgorzeniowej dla członków OSP biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych

Karta skierowania – Zał. nr 1

Zbiorcza lista skierowanych – Zał. nr 2


Szkolenie z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe:

Program szkolenia doskonalącego dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Lista uczestników szkolenia LPR

Materiały szkoleniowe LPR:

www.lpr.com.pl/pl/jednostki-ratownicze.htmlSzkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowym:

Karta skierowania

Program szkolenia z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez ksrg w zakresie podstawowymBezzałogowe statki powietrzne:

Zdalni ochotnicy

Komunikat o obowiązku posiadnia kwalifikacji operatora

Komunikat w sprawie sposobu postępowania

FAQ - świadectwo kwalifikacji

Dziennik ustaw

Raport o aktualnym stanie prawnym odnoszącym się do bezzałogowych statków powietrznych

Wyniki ankiety dotyczącej bezzałogowych statków powietrznych w Polsce

Oświadczenie

Wniosek o egzamin

Wniosek o wydanie świadectwa UAVO

Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem internetowym:
www.ulc.gov.pl/pl/bezzalogowe-statki-powietrzne